Home > Disco > Apparatuur > Blacklight

Blacklight

TEZ-Groningen beschikt over verschillende blacklights; vroeger één LED gun (belicht gericht en intens); tegenwoordig drie breedstralers (belicht een groot oppervlak), en >4 losse blacklight spaarlampjes (11 Watt, ongericht). Meer informatie over het verloop van verschillende blacklight apparatuur vind u op de onderhoud-pagina.

Een foto waarin het effect van de Blacklight het best tot zijn recht komt; in het pikke donker, met fluorescente attributen.
Links: Breedstraler. Rechts: Fullerene met een blacklight spaarlamp erin.

Wanneer er een verzoek wordt ingediend om een WHITE-party te houden, zijn hier veel blacklights voor nodig. Om toch aan de benodigde capaciteit te voldoen, wordt er soms gebruik gemaakt van een slim trucje: ook met blauw licht uit een RGB-LED-PAR werkt fluorescentie. Hieronder een experiment, waarin het "fluorescerend vermogen van RGB-LED-parren" wordt bepaald, door te kijken welke fluorescente pigmenten oplichten bij welke kleur.

Een experiment, waarbij het ioniserend vermogen van rood licht wordt getest, met behulp van een PAR. Bij rood licht, lichten alle staafjes rood op; het lijkt er op dat er alleen verstrooiing optreed. Een experiment, waarbij het ioniserend vermogen van groen licht wordt getest, met behulp van een PAR. Bij groen licht, lichten rode en gele (en misschien ook groene) staafjes op (dankzij fluorescentie; de fotonen hebben genoeg energie om rood en geel te laten fluoresceren. Bij groen is het onduidelijk of er fluorescentie of verstrooiing optreed.) Een experiment, waarbij het ioniserend vermogen van blauw licht wordt getest, met behulp van een PAR. Bij blauw licht, lichten (bijna) alle staafjes op (dankzij fluorescentie, alleen bij de blauwe staafjes wordt getwijfeld of deze daadwerkelijk fluoresceren, of dat er verstrooiing optreed.)

Het resultaat is verklaarbaar met het foto-elektrisch effect.

Tabel van kleuren licht en de bij-behorende energieлn.

Een rood foton heeft een golflengte van 620 – 750 nm; met de formule "E = hf = hc/λ " kan de energie van het foton worden uitgerekend; die blijkt 1.65 – 2.00 eV.

Een blauw foton heeft een energie van 2.75 – 3.26 eV, dit is duidelijk meer.

Wanneer er een foton wordt geabsorbeerd (dus de energie wordt door een fluorescent molecuul "opgenomen"), komt een elektron in een "aangeslagen toestand" (excited state); een toestand met meer energie.

Wanneer het fluorescente molecuul uit zijn "excited state" valt, zend het meerdere foton uit.

Een Jablonski diagram

Een hoop fotonen worden uitgezonden in als onzichtbare infrarode (IR) fotonen. Er is dus energie-verlies. Daarom kan er alleen maar een foton van een lagere energie worden uitgezonden.

Het verschil tussen daglicht, fluorescentie en fosforescentie wordt door de volgende foto-serie duidelijk gedemonstreerd.

Een foto van mijn bureau onder normaal licht
Een foto van mijn bureau onder Blacklight, het fenomeen fluorescentie is duidelijk zichtbaar.
Een foto van mijn bureau na Blacklight, het fenomeen forsforescentie is duidelijk zichtbaar.

Terug naar apparatuur